Stichting Promotie Lutjegast

Stichting Promotie Lutjegast bestaat sinds 2002. Onze doelstelling is om sociaal, culturele activiteiten ontplooien voor een breed publiek met als doel om Lutjegast op de kaart te zetten.

Sinds 2003 is er 4 maal (om de 4 jaar) een Abel Tasman Struuntocht georganiseerd. Vanaf 2016 hebben we de activiteitenfrequentie opgevoerd en willen we minimaal eens per jaar een grotere activiteit (wandelen, fietsen, strunen etc) gaan organiseren. Als voorbeeld van een andere activiteit hebben we in september 2016 de eerste Abel Tasman Fietstocht georganiseerd in samenwerking en met subsidie van “Grootegast in Beweging”. 

 We pogen onze bestuurswerkzaamheden met 6 mensen in te vullen. Naast de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben we 3 bestuursleden met één of twee aandachtsgebieden, te weten: route/vrijwilligers, cultuur/pr en logistiek). Daarnaast maken we gebruik van een leger aan vrijwilligers waar we steeds weer zeer dankbaar voor zijn en dankbaar gebruik van maken. De massale inzet van betrokken vrijwilligers is wat het dorp Lutjegast kenmerkt.

 Voor de organisatie van de diverse activiteiten doen we eveneens altijd een beroep op diverse verenigingen binnen het dorp om daarmee de samenhang vorm te geven. Voor de vierjaarlijkse Abel Tasman Struuntocht wordt er een groot beroep gedaan op omliggende dorpen om de route en de inrichting van de activiteiten op de route mee vorm te geven. Tot nu toe is dat altijd zeer voorspoedig en met alle medewerking gegaan. Ook voor de volgende editie in 2019 zullen we ons weer beraden op een mooie “struuntocht” waar de omgeving van onze mooie Westerkwartier centraal staat!

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor activiteiten of routes dan nodigen we u van harte uit deze kenbaar te maken aan ons. Dat kan via het contactformulier.

Contact Stichting Promotie Lutjegast

Stichting Promotie Lutjegast

Fransvisscherstraat 4
9866 AX Lutjegast

Facebook
Twitter